Тел/Факс: 02/960.81.79 | Мобилен: 0888.006.006


SR Ins започна своята застрахователна дейност като експерт в областта на автомобилите и цялостната грижа за тях, но постепенно разширихме периметъра на предлаганите от нас продукти в областта на имущественото застраховне, транспортно засраховане, застраховането на отговорности, злополука, туристическите застраховки, както и в областта на животозастраховането и пенсионното осигуряване.

Автомобилно застраховане:

Имуществено застраховане:

Застраховане на отговорности:

Застраховки „Товари по време на превоз – Карго”

Застраховки злополука:

Туристически застраховки

Животозастраховане: