Тел/Факс: 02/960.81.79 | Мобилен: 0888.006.006


Партньори

ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти.


Философията на активната сигурност на ЛЕВ ИНС издига тезата за "Активно застраховане" като нова и адекватна форма на съвременната застрахователна дейност.


Застрахователната политика на дружеството е ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, цялостно консултиране на клиента относно правилния избор на застрахователно покритие, превантивна дейност с цел намаляване вероятността за настъпване на застрахователно събитие, перфектност в извършване на ликвидация при настъпили щети и не на последно място - непрекъснато подобряване обслужването на клиентите.Застрахователната компания УНИКА България е част от австрийската група УНИКА, която има повече от 150 години опит в застраховането. Това е компанията, която се ползва с най-голямо доверие в Австрия и е една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа.
Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите.ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" е основано на 31 юли 1961 г. Оттогава компанията развива всички видове застраховане и презастраховане като авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар.ДЗИ е със стабилни позиции, както в общото застраховане, така и в животозастраховането. Част от богатия застрахователен портфейл е и «ДЗИ - Здравно осигуряване» АД, специализирано в доброволното здравно осигуряване.Застрахователна компания Олимпик провежда гъвкава продуктова, ценова и маркетингова политика, съобразена с изскванията и индивидуалните потребностите на застрахованите. Стремежът й е да достигне до клиента чрез изграждане на териториална структура, покриваща цялата страна. Компанията акцентира на превенцията, която води до намаляване вероятността за проявление на риска, което е в интерес и на двете страни. Мисията на Застрахователна компания Олимпик се съдържа в нейното мото «Европейско качество, коректност и сигурност».